بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

خب، الان میدونین چطور از سابلیمینال استفاده کنین. اما از طرف دیگر افراد دیگری هستند که همواره در تلاشند بدون این که زحمت زیادی بکشند درآمد خود را به با استفاده از اینترنت افزایش دهند. حقوق من از 3 میلیون تومان در ماه به 6 میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. با یک مثال ساده مفهوم ثروت را به شما توضیح میدهم، فرض کنید تمام هزینههای ماهانهی شما 4 میلیون تومان میشود و شما 20 میلیون تومان پسانداز دارید.

حالا تصور کنید که شما سرمایهگذاری کردهاید که ماهانه 2 میلیون تومان بازدهی دارد و هزینههای شما نیز ماهی 2 میلیون تومان است. اگر همین امروز دیگر سرکار نروید، با پساندازی که دارید میتوانید 5 ماه یا 150 روز هزینههای خود را بپردازید. پس ثروت شما 150 روز است. در این حالت چقدر ثروت دارید؟

اما آیا این افراد میتوانند شغل خود را به یکباره رها کنند و بازهم پولدار باقی بمانند؟ آیا پس از کسر هزینهها بازهم پول زیادی خواهند داشت؟ شما برای پول کار نمیکنید بلکه پول برای شما کار میکند. یعنی امکان ندارد شما بتوانید فیزیک یک انسان را دستکاری کنید! فقط 17 ثانیه بر روی آنچه که می­خواهید تمرکز کنید و سپس فراموشش کنید. هر سابلیمنال مسیج فقط 30 دقیقه طول می کشد.

باید توجه داشت که کلیشههای سنی منفی و پیامهای سابلیمینالی که هر کدام از ما هر روزه به طور ناهشیار در طول تبلیغات و سایر رسانهها دریافت میکنیم میتواند باعث کاهش عزت نفسمان شوند. پیامهای صوتی زیر آستانه یا پنهانی سابلیمینال گذشته از ایجاد عزت نفس، شادی، اعتماد به نفس و آرامش، راههای جذب عشق و ثروت را نمایان ساخته و جذب فوری عشق را نیز ممکن می کند.

دیدگاهتان را بنویسید