بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

کلمات منفی ممکن است تاثیر بیشتری داشته باشند. طبق دو مطالعه جدید در مورد پیامهای سابلیمینال(subliminal messages) این نشانههای بصری نیمه خودآگاه قادر به تقویت عملکرد ورزشی و کاهش کلیشههای سنتی منفی در مورد فعالیت جسمانی شدهاند. هر تغییر نیاز به یک فرآیند مشخص دارد که در آن فرآیند یک سری کارها انجام شده باشد.

آنالیز آماری دقیق داده ها، نشان داد که با تاثیر این پیام ها، پیشرفت قابل توجهی در عملکرد آکادمیک دانشجویان دیده می شود. آنالیز آماری دقیق داده ها، نشان داد که با تأثیر اهنگ های سابلیمینال ، پیشرفت قابل توجهی در عملکرد آکادمیک دانشجویان دیده می شود. دکتر پارکر، در این مطالعه، تاثیر پیام های subliminal سابلیمینال مسیج بر پیشرفت عملکرد آکادمیک دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.

سابلیمینال به فایل های صوتی یا حتی ویدئویی گفته می شود که در آن پیام های زیر آستانه شنوایی و دیداری فرد وجود دارد. زنان گروه اول که پیشنهادات Subliminal message را دریافت کردند، نسبت به گروه دوم کاهش وزن بیشتری نشان دادند، و این در حالی بود که تفاوت میان دو گروه، رفته رفته در طول دوره بیشتر نیز میشد . با استفاده از پیام های پنهان (همون سابلیمینال ) میتونین نیرو و تاثیر گذاری عبارت تاکیدی تون رو خیلی بیشتر کنین، طوری که عمیقا باورش کنین.

دوستان زیادی از ما میپرسند که سابلیمینال ها در واقع چه نوع فایلهایی با چه ویژگیهای مشخصی هستند؟ در جواب این دوستان باید گفت که سابلیمینال در واقع یک فایل موسیقی است که همانند تمام فایلهای موسیقی دنیا، یک سری نت و صدا را در خود جای داده است. تصاویر طبیعی (مانند یک عکس از یک حیوان) به ترتیب بر روی یک توری قلزی مشبک برای دو یا پنج فریم متوالی، به ترتیب برای ۳۳.۳ و ۸۳.۳ میلی ثانیه قرار داده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید