بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

اگر خودتان را یک جذبکنندهی قهار پول تصور کنید، پول بیشتری به دست میآورید و در واقع، پول به سمت شما جذب میشود. باید کاری کنید که برای کارفرما، ارزشمندتر باشید تا حاضر باشد بابت کاری که انجام میدهید و برای حفظ شما در بین کارمندان خود، حقوق و دستمزدتان را افزایش دهد.

پول باید برای شما کار کند نه شما برای پول. این کار را میتوانید هر شش ماه یا هر زمانی که مناسب دیدید، با افزایش مهارتهای خود انجام دهید. روی قابلیتها و مهارتهای خود کار کنید و آنها را افزایش دهید و سه ماه بعد از کار، دستمزد بیشتری درخواست کنید. دستمزدی که میگیرید ارزش کار شما را نشان میدهد و تجلی اعتبار شما است.

مطالعات نشان داده است که می تواند در هر زمان تنها تعداد انگشت شماری از ایده ها را در خود جای دهد. هر چقدر انتظار بالاتری از خودتان داشته باشید، پول بیشتری نصیبتان میشود. ارزش و توانایی خود را بالا ببرید، خدمات بیشتری برای عرضه کردن داشته باشید تا پول به سمت شما جریان پیدا کند.

در واقع این نکته یعنی پول خود را برای ابزارهایی خرج کنید که بتوانید با استفاده از آنها پول بیشتری به دست آورید. او هرگز شرح تفصیلی از بررسیهایش منتشر نکرد و هیچ گواه روشنی برای پشتیبانی ادعاهایش ارائه نداد. حتی اگر بقیه فروشنده ها آدم های خوبی باشیند، به طور کاملا ناخواسته نسبت به کدامیک از این افراد احساس بهتری دارید و ناخواسته به او اعتماد میکنید؟ البته قرار گرفتن در جمعی که همه از شرایط خود شکایت می کنند، شاید به شما احساس راحتی بدهد. دکتر پارکر، در این مطالعه، تاثیر پیام های subliminal سابلیمینال مسیج بر پیشرفت عملکرد آکادمیک دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.

محققان دریافتند که نورونها اطلاعات بیشتری را در مورد محرکهای در معرض قرار گرفته در مقایسه با محرکهای در معرض قرار نگرفته، که با تجزیه و تحلیل اطلاعات متقابل اندازهگیری شدهاند، استخراج میکنند. پایبند بودن به برنامهریزی، یک اصل مهم در موفقیت و جذب ثروت است. سلام آقای دکتر خسته نباشید آیا سابلیمینال موفقیت در یک آزمون(کنکور)دارین؟

دیدگاهتان را بنویسید