برای داشتن ذهنیت ثروتمند چه کار کنم؟

اما لحظه ای که به یک قبض رقم درشت واکنشی منفی نشان می دهید، احساسات بد از خود ساطع می کنید، و به طور یقین قبض های بزرگ تری دریافت خواهید کرد. نظریه های مرتبط به سابلیمینال از نظر اکثر پزشکان و دانشمندان قابل قبول نیست، اما از طرفی با بررسی ویدیو ها و تصاویر تبلیغاتی شرکت های بزرگ جهانی، به سرعت متوجه استفاده از سابلیمینال در تبلیغاتشان میشوید. در واقع، باید توجه داشت که این نوع پیام صوتی می تواند همه اینها را از طریق غرایز مثبت و موثر در ذهن و ناخودآگاه طرف مورد نظر انجام دهد.

بسیاری از افراد علاقه دارند تا خود بتوانند به ساخت سابلیمینالهای مورد نظر و بر طبق نیاز خود دست بزنند. شما هم مثل من و بسیاری از افراد جامعه به دنبال جذب پول و ثروت هستید، خب مشکل کجا هست چرا پول به زندگی ما وارد نمی شود؟ بسیاری از مردم بر این باورند که می توانند آگاهی افراد را کنترل کرده و این کار را به روشی انجام دهند که فرد درک نکند. تنها کسانی سزاوار درک آزادی و زندگانی هستند که بدانند چگونه هر روز بر مشکلات زندگانی و آزادی غلبه کرده و آزادی و زندگانی نوینی را به چنگ آورند.

در حال حاضر سایت ناخودآگاه قربانی انواع متنوعی از این محصولات را تولید کرده و این پرونده ها را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. تولید پرونده های پیام مخفی و شخصی یکی از متداول ترین مراحل در حال حاضر است. صوت سابلیمینال (subliminal) آنقدر هوشمندانه طراحی شده است که ضمیر خودآگاه نمیتواند آن را درک کند اما این صوت به طور کامل توسط ضمیر ناخودآگاه درک و دریافت میشود. ناخودآگاه چیست؟

کاربرد های سابلیمینال چیست؟ بنابراین می توان گفت که نظریه ها و دیدگاه های متفاوت و متناقضی در این زمینه وجود دارد. همانطور که میدانید این ابعاد، از زوایایی هستند که از دیدگاه علوم مدرن، مورد تایید واقع نشدهاند و در حیطه علوم خفیه، دسته بندی میشوند. کارهای سنگین باعث میشوند تا تمام تمرکز شما به آن کار معطوف شود؛ و کم شدن تمرکز حواس مانع از انجام درست کارهایتان میشود.

دیدگاهتان را بنویسید