این مدت زمان زیادی است!

اگر ایدهای که شما میخواهید روی آن کارکنید، فقط به شما الهام شده و کسی تابهحال مشابه آن را انجام نداده است، باید خوشحال باشید. شما بیشتر باور خواهید کرد که اگر کسی روی باورهای خودکار کند، ایدههای ناب به او داده میشود. ایشان چون سالهاست روی مباحث باورهای ثروت ساز و ارتعاش مثبت و … کارکردهاند و خودشان یک مدرس قوی در این زمینه هستند به من گفتند نظرت راجع به این چیه: ” تبدیل نیروی جنسی به ثروت“! مثلا هر زمان که فکر میکنید نمیتوانید آنقدر موفق باشید که به پول زیاد دست پیدا کنید، سریعا به این فکر کنید که هر کسی توانایی این را دارد که موفق شود و از این راه، به ثروت فراوان برسد.

مثلا اگر در این هفته فایل هفته سوم سابلیمینال اعتماد به نفس را و فایل هفته اول سابلیمینال تقویت اراده را گوش کنید مشکلی ایجاد نمی کند. گوش دادن به صورت مداوم به این فایل صوتی راههای جدید را برای کسب پول به روی شما باز می کند و شما ایده های پولساز را تجربه خواهید کرد و تبدیل به یک آهنربای پول خواهید شد.

با فایل صوتی مغناطیس پول و ثروت به انرژی فروانی پول برسید! سابلیمینال یا پیامهای پنهان، فایلهای صوتی هستند که به واسطه همکاری آهنگسازان و روانشناسان متخصص در برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه ساخته میشوند. به واسطه سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست میتوان روی این بخش تأثیر گذاشت و کاری کرد تا بهواسطه جملات تأکیدی ذهنیت خود را تغییر داده و آن را مثل یک بخش هوشمند برنامه ریزی کنید.

ایده این بود که من کار تدریس را شروع کنم! در یک روز بهاری با دوستم آقای محمد افلاکی در حال رانندگی در جادههای زیبای استان چهارمحال و بختیاری بودیم و من به او گفتم من اطلاعات زیادی درزمینهٔ مسائل جنسی دارم و ایکاش میشد به جوانان کشور کمک کنم. 26. من همیشه چیزهای عالی را تجربه می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید