امواج ذهنی یا سابلیمینال و نقدی بر تاثیر گذاری آن

با این حال، این نظریه توسط گروه دیگری از مردم رد شد. اگر میخواهید سریعتر پول و ثروت را جذب کنید باید در این شش تمرین آسان، مهارت پیدا کنید. در واقع ما با سابلیمینال مسیج ها اطلاعات و خواسته هایمان را از طریق جملات تاکیدی به به صورت پیام های پنهان هستند به طور مستقیم وارد ضمیرناخودآگاه می کنیم. بنابراین می توان گفت که نظریه ها و دیدگاه های متفاوت و متناقضی در این زمینه وجود دارد.

تحقیقات گسترده ای در رابطه با اثرات زیستی و فیزیولوژیک مراقبه در بدن انجام گرفته است و مدارک روشنی وجود دارد که نشان می دهد، رابطه مشخصی بین مراقبه و پاسخ های فیزیولوژیک بدنی وجود دارد. کاربردهای بی شماری از سابلیمینال برای افزایش خصوصیات شخصی وجود دارد و هر یک پیام ها و پیشنهادهای پنهان خود را دارد.

بسیاری از مردم بر این باورند که می توانند آگاهی افراد را کنترل کرده و این کار را به روشی انجام دهند که فرد درک نکند. ناهشیار کمک می کنه که این فرایند راحت تر و بدون فشار و سختی انجام بشه اما تغییر اندازه بینی یا رنگ چشم از نظر فیزیولوژیک امکان پذیر نیست که ناهشیار بخواد کمکش کنه.

این کار باعث اعتراضات مردم نسبت به استفاده از سابلیمینال در رسانه ها شد اما مدتی بعد این شبکه اعلام کرد که یک فنی و جزئی بوده است! از طرف دیگر، این پرونده ها پیام هایی دارند که فقط توسط ناخودآگاه قابل درک است. بسیاری از افراد علاقه دارند تا خود بتوانند به ساخت سابلیمینالهای مورد نظر و بر طبق نیاز خود دست بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید