اشتهای من کاهش یافته است

در واقع زمانی که از عملکرد خود رضایت نداریم با چالش بین خوداگاه و ناخوداگاه مواجه شده ایم . در ادامه بررسی می کنیم سابلیمینال چه تاثیری بر بهبود خصوصیات و رفتارهای شخصی و اجتماعی دارد. با این حال، آزمایشهای پیشرفته توسط کارمان و استروب نشان داد که آمادهسازی بصری میتواند در تغییر نحوه احساسات ما موثر باشد و متعاقبا ما را برای گرفتن تصمیمات خرید بر اساس این احساسات تحتتاثیر قرار دهد. در این تحقیق که در مورد پردازش نیمه هوشیارانه بود، او با استناد به ۷۴۸ تحقیق و پژژوهش انجام شده بروی تاثیرات ارتباط subliminal message، سابلیمینال مسیج نشان داد که در ۸۰ درصد موارد، این تاثیرات، مثبت بوده اند.

آن ها اعتقاد دارند با استفاده از تکنیک های سابلیمینال می توان به عنوان ابزاری برای درمان و توسعه باورهای مثبت افراد استفاده کرد. فرامین موجود در این فایل ها ضمیر خودآگاه را دور می زنند.آنها برای شنوایی خودآگاه و عادی ما چیزی شبیه به نجواهای آرام و کمی نامفهوم هستند اما ضمیر ناخودآگاه ما به راحتی آنها را درک می کند.

برای درک حجم و بزرگی این عدد باید گفت که اگر در هر یک ثانیه یک سیناپس را بشماریم شمارش کل آنها در طول سی و دومیلیون سال تمام می شود.حالا اگر می خواهید تعداد مدارهای نورونی ممکن ( تعداد اندیشه های یک مغز ) را مورد توجه قراردهیم با یک رقم نجومی یعنی ده در مقابلش یک میلیون صفر مواجه خواهیم شد. در مقام قیاس باید بدانید کل ذرات شناخته شده جهان تنها ده در مقابلش هفتاد و نه صفر است. این اعداد شگفت انگیز به ما می گویند که مغز ما می تواند برای هر مساله ای صدها هزار راه حل پیش پایمان بگذارد و برای هر تصمیم هزاران تحلیل و بررسی انجام دهد و وقتی ما از کلمه “نمی توانم” در موقعیتی استفاده می کنیم باید آگاه باشیم که “نمی توانم” برای سیستمی با چنین عظمت به معنای انصراف از ادامه فکر کردن است. زیرا همانگونه که گفته شد اگر مغز بخواهد تمام راه های موجود برای رسیدن به یک پاسخ را بررسی کند میلیونها سال باید وقت صرف کند اما علت این انصراف چیست ؟

این سلولها هر یک به تنهایی یک موجود زنده هستند که در کنار سایر سلولها زندگی شخصی و اجتماعی خود را دارند. در هر صورت برخی مدعی هستند که سابلیمینال در واقع یک پیام به ضمیر ناخودآگاه بوده و به نوعی باعث افزایش انرژی بدن برای مقابله با مشکلات بدن است. درود بر شما دوست عزیز، همجنس گرایی درجات مختلفی داره و برخی از انواع اون قابل تغییر و برخی را نمیشه درمان کرد. مطمئنا اینرسی را هنگامی که درون اتومبیلی که ناگهان ترمز می کند تجربه کرده اید چون در این هنگام با اینکه خودرو به عنوان عامل حرکت شما متوقف می شود اما اینرسی شما را به پیش می راند.

دیدگاهتان را بنویسید